Atteikuma tiesības

Atteikšanās no preces tiek nodrošināta atbilstoši LR likumdošanai (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma  10.pants - Distances līgums, 12.pants - Atteikuma tiesības  u.c.). 

1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas
izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu
nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot
atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma interneta veikalā) 14
kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes.

Šajā gadījumā Jums ir jābūt saglabātai kvītij vai čekam (ja esat maksājis skaidrā naudā) vai rēķinam. Nauda par piegādi šajā gadījumā Jums netiek atgriezta.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

1.1. tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc Pircēja norādījumiem vai ir neaizstājamas
lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas
preces, kosmētika, puķes, telpaugi, pēc pasūtījuma izgatavotas mēbeles, skuvekļi, depilatori,
apakšveļa, zeķes, zeķubikses u.c.);

2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību
realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja
prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota
citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām,
nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības
plēves u. c.) un nelietotām (izņemot preces izmēģināšanai).

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam aizpildītu un
parakstītu atteikuma veidlapu. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas
nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.

4. Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam no tā saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 30
dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz
brīdim, kad Pircējs atdevis preci. Pārdevējs atmaksā naudu tikai uz Pircēja atteikuma veidlapā
norādīto Pircēja bankas kontu.

5. Izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, atteikuma tiesību
izmantošanas gadījumā sedz Pircējs, izņemot, ja tiek nosūtīta līgumam neatbilstoša prece.

6. Ja tiek atdota līgumam neatbilstoša prece, Pārdevējs 7 dienu laikā no izmaksas apstiprinošu
dokumentu saņemšanas, atmaksā Pircējam ar preces atdošanu saistītās izmaksas.

7. Lūdzam atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā preces atgriezt to oriģināliepakojumā.

8. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums info@lakats.lv